سنگ چخماق

سنگ چخماق

سنگ چخماق قطب نما وسوت دار

بهترین وسیله برای روشن کردن آتش در طبیعت سنگ چخماق است که به راحتی می توان از آن استفاده کردبه سنگ چخماق یک تکه فلز مشکی به طول 7 سانتی متر متصل است با این فلز اره مانند روی چخماق میکشیم جرقه تولید شده آتش روشن میکنددر هنگام استفاده اگه به مقدار بیشتتری جرقه نیاز داشتی می توانید با چند خراش نرممقداری از بدنه اتش زا را روی هیزم و کاغذ بریزید و سپس با یک خراش سریع هم خرده چخماق و هیزم ها را آتش بزنید 

وزن سنگ چخماق 38گرم طول آن 7سانتی مترطول کلی ان 10سانتی متر

Flint

نظرات کاربران

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
Email:
وبسایت:
نظر:
Captcha